Kontaktuppgifter

Wasaborg cykelservice

Pasi Högnäsbacka
Tel. (06) 3179103
Fax. (06) 3179103

Sandögatan 13 E
65100 Vsasa